Bizman tự hào là đơn vị chiếm thị phần số 1 về quảng cáo trên xe đẩy hành lý tại các Cảng HKQT lớn.