Bizman hiện đang là doanh nghiệp có thị phần quảng cáo lớn nhất tại Sân Bay Cát Bi - Hải Phòng